© 2007 Immagine.nl, alle rechten voorbehouden
Opdrachten

Marjolein Konings wordt regelmatig gevraagd om mee te werken aan conferenties en advies te geven met betrekking tot thema's zoals integriteit, compliance en presentatie. Ze wordt onder andere gevraagd om relatiemedewerkers uit verschillende segmenten en sectoren te trainen in zakelijke gedragscodes.

Ze heeft een grote financiŽle dienstverlener advies gegeven met betrekking tot de opzet en documentatie voor een interne compliance conferentie voor de afdeling Group Integrity.
Tevens werkt ze mee aan de jaarlijkse IIR conferentie voor compliance officers, waarvan een verslag wordt gepubliceerd in het Tijdschrift voor Compliance. Het artikel is op deze site bijgevoegd.

pdf Tijdschrift voor Compliance, IIR Conferentie
     'Compliance officer: van juridiseerder tot goed      huisvader'.

pdf Tijdschrift voor Compliance, Commentaar Lezers
     'Intrinsieke drijfveren, gevaar voor parternalisme,      comply/apply or explain en cultuur'.