© 2007 Immagine.nl, alle rechten voorbehouden
Over Immagine.nl

Immagine (pubblica) betekent imago in het italiaans. Immagine.nl adviseert en geeft training over zowel professionele gedragscodes als persoonlijke uitstraling. Advisering en training op deze twee gebieden draagt bij aan het bewustzijn van de heersende organisatiecultuur en omgangsvormen. Het bewustzijn zorgt vervolgens voor een sterk imago van een organisatie. Wanneer een organisatie een sterk imago heeft, kan dat resulteren in meer klanten, klanten die trouw zijn aan het bedrijf, werknemers die graag voor het bedrijf willen (blijven) werken. Het imago van het bedrijf draagt vervolgens bij aan een hoge marktwaarde.

De training kunt u doen als onderdeel van bijvoorbeeld een seminar of commerciŽle doelstellingen. Individueel advies kunnen we uitbrengen op basis van een specifieke business case. Voorafgaand aan de training of advies bepalen we samen met u, tijdens een intake gesprek, de specifieke aandachtspunten. We werken met freelance medewerkers met ieder hun eigen specialisme, zodat we optimaal kunnen inspelen op uw behoefte.