© 2007 Immagine.nl, alle rechten voorbehouden
Presentatie

Training of persoonlijk advies ten aanzien van presentatie kent twee invalshoeken: het geven van een goede presentatie en omgangsvormen.

Bij het houden van een presentatie gaan we uit van een aantal basis technieken die een goede redenaar onder de knie zou moeten hebben om een succesvolle presentatie te houden.

Ten aanzien van omgangsvormen nemen we een aantal basisregels door die te maken hebben met: op de juiste manier aanspreken van personen, het kennismaken, tutoyeren, ontvangen van belangrijke relaties en we gaan aan de hand van voorbeelden in op verbale en non-verbale communicatie. Ook kan gekozen worden voor advies ten aanzien van verschillende culturen en de gebruiken die van belang zijn.